About the Repository

Gap Intelligence Data System (GIDS) merupakan satu repositori institusi yang dibangunkan untuk tujuan memudahkan pengumpulan, perkongsian dan pencarian serta capaian maklumat-maklumat berkenaan di Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT). Repositori ini boleh diakses oleh semua staf JPT dan sebarang perkongsian fail tertutup boleh diperolehi daripada pentadbir bahagian masing-masing.

GIDS is a institutional repository developed for the purpose of facilitating the collection, sharing and retrieving information in JPT. This repository can be accessed by all staff under JPT and any enclosed file can be obtained by contacting the administrator of the respective.

1. KPPT -

2. KPPTA -

3. KPPTS - Cik Syafida Binti Mazlan

4. BKPJPT -

5. BHI - Puan Izzatul Azima Binti Abdul Yamin

6. BPKI - Cik Nur Suzanna Binti Awang

7. BPMS - Puan Siti Zaiton Binti Zakaria

8. BPPA - Puan Nurlida Binti Awang

9. BGA - Encik Mohamad Asfia Bin Adenan

10. BEM - Cik Sharmila A/p P Sinnasamy

11. BPP - Cik Nor Haznieda Binti Mohd Jaki

12. BPI - Puan Nur Amalina Bt Montel

13. BGS - Encik Mohamad Hafiz Bin Abd. Rahman

14. BPKP - Cik Nur Syazwani Binti Hussain

15. PSM - Encik Muhammad Hairy Bin Zakaria

Directory

Contact Information

For matters concerning files, please email the respective administrator of the division. For technical matters, kindly contact MCC at mcc@mohe.gov.my